Digitala lösningar för olika industrier


Digitala lösningar blir allt vanligare i vårt samhälle. Du använder säkert ett flertal sådana lösningar i din vardag redan nu. Även på din arbetsplats kan du dra nytta av effektiviteten och smidigheten med digitala lösningar. Oavsett om du arbetar vid en dator eller om du arbetar ute i produktion finns det hjälpmedel som passar dig och dina arbetsuppgifter.

Fuktmätare för spån

För er som arbetar med bioenergi finns det en hel del smidiga hjälpmedel. Fuktmätare för att kunna mäta fuktkvoten i spån är ett exempel på ett bra verktyg. Det underlättar för dig att säkerställa att fukten i exempelvis producerad pellets inte blir för hög eller för låg. Med hjälp av NIR-sensorer mäts fukten i ditt valda material med stor exakthet. Dessutom kan du även använda den här tekniken för att mäta fuktkvoten i flis, pulver och granulat.

Fuktmätare för virke

I en virkestork är det viktigt att träet uppnår rätt fuktkvot. För att du ska kunna hålla koll är fuktmätare för virke ett viktigt hjälpmedel. Med hjälp av trådlöst uppkopplade sensorer kan du läsa av fuktkvoten i virket under tiden det ligger i torken. Du behöver alltså inte avbryta torkprocessen för att manuellt kontrollera fuktkvoten.