Internetmarknadsföring


En introduktion – vad är marknadsföring på Internet?

Det som i dagligt tal kallas för marknadsföring på Internet är processen att förmedla ett kommersiellt budskap genom att marknadsföra varor och tjänster med Internet som kanal. Fördelen är först och främst att det går att sprida information till en publik över hela världen och till låga kostnader.I bredare mening innbär Internetmarknadsföring digitala strategier för att synliggöra ett företag eller ett varumärke på nätet. Det syftar också till att hantera kunddata samt kundrelationen och omhändertagandet av kunden; det sistnämnda brukar kallas e-CRM eller electronic Customer Relationship Management.Att strategier för marknadsföring på Internet har ökat i betydelse är inte så konstigt med tanke på att Internet som forum och medium vuxit sig större än både TV och fysiska presspublikationer. Väletablerade företag slåss för större utrymmen på nätet och kämpar för att hela tiden med att anpassa sina marknadsföringsstrategier på webben för att öka trafiken till sina hemsidor eller näthandelsplatser. Nätmarknadsföring bidrar på ett direkt sätt med fler kunder och starka leads till ett företags webbplats. Det är knappast någon överraskning att de flesta företag idag tillämpar marknadföringsstrategier på nätet för att sälja mer och bli större.

Metoder för nätmarknadsföring

Det finns många sätt och metoder för att marknadsföra och driva trafik till en webbplats. Valet av metod styrs av vilken verksamhet man är inriktad på och som företag kan det ofta vara på sin plats att kombinera olika metoder för att nå ut till alla tänkbara kundsegment.Låt oss titta närmare på tre bredare metoder och deras tillämpningar.

1. Sökmotoroptimering (SEO eller Search Engine Optimization)

Sökmotoroptimering handlar om synlighet i sökmotorerna på webben och är en metod som vuxit sig stark genom åren, mycket tack vare att den är effektiv om den görs på rätt sätt. En sökmotor listar resultat efter det att en användare sökt efter en vara eller en tjänst. Den allra största och bredast användna sökmotorn är Google och det är mot den ett företag vill optimera sin webbsida för. Att optimera en webbsida betyder att man vill en optimal sida som är naturlig och logisk för användaren. Det betyder implicit att om Google också tycker att sidan är lättnavigerad och användarvänlig så kommer webbplatsen att listas högre upp i de organiska resultaten. Ju högre upp man når i sökresultaten desto fler besökare och kunder.Det är givetvis inte bara kriterier såsom användarevänlighet, sajtarkitektur och navigering (Onpage) som Google betraktar. En hemsida med starka och relevanta som pekar till sig är en minst lika viktig aspekt (Offpage). Det var från början tänkt att Google skulle heta Backrub då namnet hade sin utgångspunkt i att värdera relevanta länkar mellan webbplatser. Om en sida skall bli synlig på Google så är det helt enkelt bra om den är sammanlänkad och därmed ”rekommenderad” från andra, helst relevanta sidor.Sökoptimering är en medveten strategi för att göra ett företags webbplats synlig samt vänlig för både användare och sökmotor genom tekniker på och utanför sidan (länkar). Det är omöjligt att ge ett exakt svar på när ett resultat uppenbarar sig. Betalar man för annonser på Google – en metod som brukar kallas PPC eller Pay Per Click – så ger det ofta ett mer direkt resultat. Däremot så är det på sikt inte säkert att fler kunder kommer välja de betalda annonserna. Det finns de bevandrade inom SEO som anser att det är rimligt att anta att en majoritet av personer som ser söklistningarna på Google kommer att förbigå de betalda annonserna till förmån för de organiska och naturliga sökresultaten.Summa summarum, ett högre organiskt resultat skulle potentiellt kunna ge fler besökare och kunder än om man som företag väljer att betala för sökannonser. Det är värt att värdera om organisk SEO till och med kan vara lönsammare än om man skulle betala för sökorden.

2. Direktmarknadsföring via email

Att göra ett kundutskick är knappast ett nytt fenomen inom marknadsföring. När Internet började ta fart under 90-talets upptakt blev email ett av de vanligaste sätten att kommunicera genom. Det tog inte så lång tid innan etablerade företag snappat upp hur man effektiv kan nå ut till varje enskild kund genom mailen. Massanvändningen av denna metod för internetmarknadsföring ledde sedermera till att privatpersoner formligen bombarderas med mail och begreppet spamming började förekomma i vardagligt tal. Idag är spamming mer kontrollerbart tack vare en stark teknisk motbekämpningsvåg.Om man som företag arbetar seriöst med utformning av nyhetsbrev och bearbetar nyinkomna email-adresser på rätt sätt kan databasen av email bli en stark tillgång. Om företaget genom välutformade och talande nyhetsbrev når ut med sitt budskap och träffar sin målgrupp på ett exakt sätt är direktmarknadsföring på email-form en ytterst skarp metod. Det svåra arbetet ligger dock i att förstå skiljelinjen mellan var gränsen går för kunden när det gäller hur ofta utskicken görs och vad budskapet skall innefatta för respektive utskick. Känner man inte sina kunder väl så bör man vara extra försiktig i arbetet med digital direktmarknadsföring.

3. Sociala medier

Social medier är en vanlig företeelse idag tack vare medium såsom Facebook, Twitter, LinkedIn och många fler. De sociala medierna är smidiga när det gäller att förstärka medvenheten kring en produkt eller en tjänst. På de ovan nämnda medierna är det fritt fram att skapa en företagssida och sätta igång kampanjen med att första bjuda in vänner och följare som får lära känna ett nytt varumärke. Därefter skapar man den content som är relevant och når ut bäst till målgruppen man bjudit it.Metoden man ofta användar sig av på de sociala medierna är ofta en mjukare och kortare variant av micro-blogging som i fallen Facebook och Twitter. Det räcker med några rader om produkten, gärna tillsammans med en upplyftande och tilltalande bild. Vidare finns större bloggplattformar såsom WordPress, Tumblr och andra bloggportaler som används flitigt socialt.Videoportalen Youtube är en stor kanal där users kan generera sina egna videoproduktioner och tvärköra andra sociala medier för att skapa en hög närvaro.Att bli nämnd i olika sammanhang är alltid värdefullt. Det finns en uppsjö av recensionssidor där rejta.se och eniro.se är några i raden. Om man vill tillkännage en viktig företagshändelse kan man använda en tjänst för press releaser som till exempel MyNewsdesk eller Prlog.org. I kombination med att man talar om företagshändelsen på ett antal andra platser på nätet och refererar press releasen mellan webbplatserna ger man nyheten en större tyngd och trovärdighet.

Marknadsföring på internet – kostnadseffektivt och mätbart

Det går att ansluta sig till att marknadföring på Internet är kostnadseffektivt. Som tidigare nämnt har Internet som medium tagit stora marknadsandelar från reklammedier såsom TV, tidningar och direktreklam. Genom organisk SEO är det möjligt att nå kunder som söker exakt på ett ord eller en fras som leder direkt till ett varumärke på en hemsida. Via email når man genom ett en enda knapptryckning tusentals personer som tidigare registrerat sitt intresse för en produkt eller en tjänst.Via de sociala medierna kan man nå ut till massorna genom att socialisera genom både text, ljud och bild – på så sätt väcks det liv i åhörarna som ett led i att skapa medvetenhet kring ett varumärke.Det smidiga med internetmarknadsföring är att det direkt går att mäta hur många besökare som strömmar in till en given hemsida. Det går att få indikationer på hur många personer som söker ett visst ord på Google varje månad. Det går att besvara hur besökare tagit sig in på företagets webbplats samt hur många av besökarna som de facto betalar för en tjänst eller en produkt.Det som gjort internetmarknadsföring till en av de viktigaste marknadsstrategierna för ett företag är att det ger tydliga utslag och att de är direkt mätbart. Valet av vilken metod inom internetmarknadsföring som lämpar ett företag bäst beror helt på vilken vertikal och mot vilken kundgrupp man avser att rikta sig mot. I många fall använder sig de stora företagen av samtliga metoder för digital marknadsföring; den ena metoden utesluter inte den andra.