Informationsteknik


När man pratar om IT så är det en förkortning på Informationsteknik, ett samlingsbegrepp på de olika möjligheter som faktiskt har skapats genom alla framsteg som gjorts inom telekommunikation och datatekniken. Internet är idag den största informationskälla som vi har och många är de ungdomar som utbildat sig inom olika IT utbildningar såsom exempelvis civilingenjör, systemvetare eller högskoleingenjör via tekniska högskolor och universitet. Begreppet IT etablerades 1992-94 som ett gemensamt namn för hur kommunikation handskas via bild, ljud och data. Ett tidigare uttryck för detta var ADB, automatisk databehandling.Informationsteknik och kommunikationsteknik finns som utbildning och är den delen av IT som egentligen bygger på kommunikationen mellan människor. Dessa utbildningar ger mer specifikt stöd för IT än vad dessa avdelningar normalt brukar leverera och kommuner har börjat att anställa IKT pedagoger.Olika exempel på vad informationsteknik kan vara är förutom internet olika former av intranät, e-post, telefax, radio, teve och givetvis telefoni som idag är så pass utvecklad att man kan göra i stort sett allt via mobilen idag. Det kan handla om allt från att ringa och surfa till att släcka och tända lampor hemma, kolla när barnen är hemma från skolan via låset på dörren eller maila och betala räkningar.