Nätet är den viktigaste informationskällan


90 procent, det vill säga nästan alla internetanvändare söker efter fakta och nyheter. De slår upp olika ord och de söker adresser eller tidtabeller och de flesta använder även internet när de jämför priser, söker efter tips och råd kring sin hobby eller intressen samt bokar och utforskar olika resmål. sh_technology_information_background_Detta innebär att internet har gått om och blivit viktigare än de traditionella medierna såsom radio, tidskrifter och nu även tv. Det är lätt att söka information och vi är ändå uppkopplade dagligen på något sätt. Via dator, mobil eller surfplatta där man kan följa nyhetsflöden och andra sajter.Den målgrupp som fortfarande kan tycka det är viktigare att läsa tidningar och se tv:s nyheter är de som är över 50 år, ju äldre desto mindre internetanvändning inom dessa områden, däremot tycker de yngre 16-25 år att facebook är lika viktig informationskälla som dagstidningen är vilket kan vara lite tveeggat. Dels får man mer av den typen av nyheter man visat intresse för och kanske missar annat då algoritmerna faktiskt styr vilka nyheter vi får.En annan aspekt av det hela är att det är mycket viktigare idag att vara källkritiskt, allt som står på internet är inte per automatik sant. Något som de flesta ungdomar idag verkar utgå från. Vi behöver lära oss mer om informationsteknik när vi möter framtiden.