Hitta en passande utbildning inom teknik


För dig som har ett stort intresse för teknik, utveckling, samhällsuppbyggnad och problemlösning finns det ett flertal passande utbildningar du kan gå.

En teknisk utbildning ger dig möjlighet att följa många olika karriärstegar i ditt yrkesliv. På Kunskapsgymnasiet finns en studieförberedande teknisk linje med inriktning mot samhällsbyggnad och miljö.

Om utbildningen

På den tekniska linjen läser du ämnen så som arkitektur, energi och miljö. Det kan vara allt ifrån att rita byggnader till mer teoretiska ämnen som ger dig de kunskaper du behöver. Du får exempelvis lära dig allt om byggprocessen, från planering till konstruktion samt ledarskap och organisation. Det finns även möjlighet att studera samhällsutveckling.

Med andra ord är den tekniska högskoleförberedande utbildningen väldigt bred vilket ger dig en bred kunskapsbas vilket innebär att det finns stora möjligheter att läsa vidare. Under studietiden utförs studiebesök hos bland annat forskare, stadsplanerare och arkitekter vilket ger dig inblick i hur ditt framtida yrkesliv kommer att vara.

Arbete efter att du utbildat dig

Eftersom att tekniska yrken är mycket heta på arbetsmarknaden är det sannolikt att du får jobb efter avslutad examen. Men du kan också välja att studera vidare ytterligare. Några exempel på yrken som du kan läsa vidare till är byggingenjör, arkitekt, lantmätare och geolog.