Skaffa en lärplattform med läroplanen i centrum


Efter mycket kritik av de gamla läroplanerna så har nya läroplaner trätt i kraft. Hösten 2022 började de nya läroplanerna gälla på grundskolor, grundsärskolor, sameskolor och specialskolor i hela landet. Även förskola och fritidshem har fått nya läroplaner.

De gamla läroplanerna var svåra att tolka för både lärare, elever och vårdnadshavare. Förhoppningen är att de nya läroplanerna ska vara tydligare. Framförallt har det blivit lättare att se vilka kunskaper eleven ska ha för att nå ett visst betyg i ämnet.

Att sätta sig in i de nya läroplanerna

De nya läroplanerna gäller redan i skolorna. Det innebär att du som lärare behöver vara insatt i vilka förändringar som har skett i dina ämnen. Det har också kommit nya bestämmelser om hur betygsättningen ska gå till.

För att lättare planera undervisningen är det smidigt att använda en lärplattform där du enkelt kan koppla din planering och dokumentation till de nya läroplanerna. Du kan hitta mer information online om en lärplattform som gör ditt administrativa arbete enklare.

De flesta lärare i landet tycker att det administrativa arbetet tar för mycket tid. Därför är det extra viktigt att skolan har en smart och enkel plattform för det administrativa arbetet.