PC på företaget


Att driva en webbshop är ett sätt att driva företag utan att bli begränsad av var man bor. Tack vare internet har många mindre orter på landsbygden blivit företagstäta då innovativa företagare startat upp och drivit framgångsrika onlinebutiker.

Vad som behövs för att skapa en affär har alltså förändrats med åren. Från att lokaler inne stan har varit första prioritet har det blivit allt viktigare med ett snabbt bredband samt en dator med hög kapacitet.

Tekniskt sett är det framförallt tre saker som är viktiga för de som vill driva en egen webbshop. För det första handlar det om en relativt kraftfull dator. Det måste inte vara någon av de största och snabbaste på marknaden men ska man ge sig själv en vettig chans att lyckas går det inte heller att snåla på denna investering. Kanske behöver man jobba en del med bildhantering vilket kräver lite mer kapacitet än om man enbart tänker surfa och skriva.

För det andra är det extremt viktigt med en stabilt och snabbt bredband. Den största delen av arbetsdagen ligger man online mot webbshopen för att uppdatera varor, skriva mail till kunder och förändra på webbsidan. Att då bli begränsad av en långsam internetuppkoppling kan vara enormt frustrerande.

Det tredje är att skapa arbetsmöjligheter genom stora skärmar eller multikopplade skärmar. Precis när webbshopen startas kan detta upplevas som onödigt men när bokföring ska ske samtidigt som orderstatus ska uppdateras och fakturor skrivas är det en mycket stor fördel att kunna ha överblick över dessa samtliga delar samtidigt. Detta utan att behöva växla mellan en mängd olika fönster och tappa bort sifforna på vägen.

Med andra ord kan vem som helst lyckas med en webbshop. Men man kan ge sig själv större eller mindre förutsättningar för det genom att ha bättre eller sämre teknisk utrustning.